Úhrada splátok

Najpohodlnejší a aj najlacnejší spôsob splácania splátok je zadaním trvalého príkazu na
vašom účte vo Vašej banke. Číslo nášho bankového úččtu je uvedené na každej zmluve.

Bankové spojenie pre úhradu akontácie a splátok: SK82 0200 0000 0017 1225 2753
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: uveďte číslo vašej zmluvy o pôžičke