Kontakty

Korešpondenčná adresa
Všeobecná úverová banka, a. s.
ul.29 augusta č. 3
058 01 Poprad

Sídlo

Všeobecná úverová banka, a. s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
IČO: 31320155, zapísaná v OR OS Bratislava 1, Sa, vložka číslo: 341/B

Infolinka: 0850/123 440 (pondelok – piatok 8-18 h, okrem sviatkov)
Volania zo zahraničia: +421 2 4855 5220
Email: quatro@quatro.sk