Ste živnostník? Vyvarujte sa chybám a pôžičku získate

Ste živnostník? Vyvarujte sa chybám a pôžičku získate

Živnostníci sú ľudia, ktorí si na živobytie zarábajú samostatne. Platia odvody, dane a riešia rovnaké problémy ako bežný smrteľník. Prečo ich teda banky posudzujú prísnejšie? Aké sú možnosti živnostníka v prípade potreby úveru? Pokúsime sa to ozrejmiť v tomto článku.

Ako môže živnostník o pôžičku požiadať?

Živnostník môže o pôžičku požiadať buď ako podnikateľ alebo ako fyzická osoba. Vo všeobecnosti sú podmienky získania pôžičky pre fyzickú osobu jednoduchšie ako pre podnikateľa. Ak SZČO žiada o úver ako fyzická osoba navyše neručí svojím majetkom. Nepotrebuje ručiteľa a keďže nie je potrebné dokladovať účel použitia peňazí, môže ich použiť na čokoľvek.
 

Na čo si dávať pozor pri pôžičke pre živnostníka?
1. Nedoplatok vo verejnej inštitúcii

Živnostník má povinnosť odviesť sociálne, zdravotné odvody a dane v správnej výške a v stanovenej lehote. S oneskorenými platbami nie sú spojené len upomienky. Pri schvaľovaní úveru poskytovateľ nahliada do registrov týchto verejných inštitúcií. Nedoplatok v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, daňovom alebo colnom úrade je častým dôvodom, prečo je pôžička zamietnutá.

TIP: Pred podaním žiadosti vyrovnajte prípadne pozdĺžnosti voči verejným inštitúciám. V prípade Quatro Pôžičky sa šanca na schválenie zvýši.
 

2. Výsledok hospodárenia

Každoročným bolehlavom väčšiny podnikateľov a SZČO je daňové priznanie. Je prirodzené, že živnostník sa snaží optimalizovať výsledok hospodárenia, s cieľom ušetriť na dani z príjmov. Na druhej strane pri posudzovaní žiadosti o úver finančná inštitúcia zohľadňuje, či hospodáril so ziskom alebo stratou. V prípade straty alebo minimálneho zisku je šanca úver získať v banke mizivá.

TIP: Quatro Pôžička jedinečným spôsobom posudzuje príjmy živnostníkov. Pri schvaľovaní prihliada aj na dosiahnuté obraty a nielen na výsledok hospodárenia. Je to dobrá správa, lebo živnostník sa tak vráti do hry o pôžičku až do 5 000 €.
 

3. Meškanie so splátkami úverov

Možno ste to netušili, ale o schválení úveru rozhodujete ešte pred podaním samotnej žiadosti. Na schválenie pôžičky vplýva finančná disciplína. Každé omeškanie splátky úveru, hypotéky alebo kreditnej karty sa zaznamenáva do bankového alebo nebankového registra. Záznam v takomto registri často znamená stopku pre ďalší úver. Zamietnutím úveru sa poskytovatelia snažia vyhnúť riziku, že pôžička nebude splácaná.

TIP: Zlá úverová história nie je nezvratná. Väčšinou stačí, ak niekoľko mesiacov platíte úvery pravidelne načas. Poskytovateľ pri schvaľovaní pôžičky bude na to prihliadať.
 

4. Vysoké dlhové zaťaženie

Viacero úverov alebo celková preúverovanosť môže byť dôvod, prečo je úver zamietnutý.

TIP: Riešením môže byť refinancovanie úverov do jednej pôžičky. Navyše je pravdepodobné, že refinancovaním získate aj peniaze navyše.

Viac tipov ako zvýšiť pravdepodobnosť schválenia úveru sa dočítate v článku "Pôžička schválená! 7 tipov, ktoré zvýšia pravdepodobnosť schválenia úveru."
 

Čo potrebuje živnostník k schváleniu úveru?

Na vybavenie Quatro Pôžičky postačuje doklad totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas, rodný list). Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. V prípade, ak živnostník je súčasne zamestnaný, je potrebné doložiť aj potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa.
 

Požiadajte o Quatro Pôžičku online a výsledok  schváľovania sa dozviete do pár minút. Pre viac informácií kliknite TU.

Požiadať online