Čo je dobré vedieť o poistení pôžičky

Čo je dobré vedieť o poistení pôžičky

Poistenie slúži na krytie rizika v neočakávaných situáciách. Poistiť sa dá takmer všetko, od vlastného života, automobilu až po byt. Suma rôznych poistení sa tak v rodine môže vyšplhať k vysokým čiastkam. Ako je to s poistením pôžičky? Je dobré si ju poistiť? Všetko dôležité, čo by ste mali vedieť o poistení sa dočítate v tomto článku.

Poistenie uzatvorené k úveru, slúži na krytie rizika spojeného so schopnosťou uhrádzať splátky úveru. Znamená to, že v prípade neočakávaných okolností, ako je napríklad strata zamestnania, splátky uhradí za vás poisťovňa.

Poistenie sa štandardne vzťahuje na 4 riziká:
  • Strata zamestnania
  • Plná a trvalá invalidita
  • Dlhodobá práce neschopnosť (PN)
  • Smrť
Rozdiel pri týchto rizikách medzi jednotlivými poisťovňami je prakticky len v tom, v akých "balíkoch" a za akú cenu sú poskytované.

Pri Quatro Pôžičkách si môžete vybrať z dvoch balíkov poistenia:
A, Základný súbor poistenia – kryje plnú a trvalú invaliditu, dlhodobú PN a smrť poisteného.
B, Komplexný súbor poistenia - okrem plnej a trvalej invalidity, dlhodobej PN, smrti, zahŕňa i stratu zamestnania. Práve strata zamestnania je najčastejšou príčinou neschopnosti splácať úver.

Cena mesačného poistného sa zvyčajne vypočítava percentom z mesačnej splátky. Napríklad, pri mesačnej splátke 100€, bude výška poistného 3% predstavovať čiastku 3€. Výhodou je, že poistenie je už zarátané v splátke, nie je potrebné naň zvlášť myslieť pri úhrade iných výdavkov domácnosti.

Riešenie poistnej udalostí
Ak dôjde k úmrtiu alebo nešťastnej udalosti, ktorej dôsledkom je invalidita – poisťovne vyplácajú celú zostatkovú sumu pôžičky v čase, kedy poistná udalosť nastala. Pri strate zamestnania a dlhodobej PN poisťovne uhradia splátky v rozsahu 6 -12 mesiacov, v závislosti od poistných podmienok.

Čo by ste mali zvážiť pri ostatných druhoch poistenia?

Je poistná suma adekvátna hodnote poistenej veci?
Od výšky poistnej sumy je závislá výška poistného. Ak vám váš poisťovací poradca radí poistnú sumu nepomerne vyššiu k hodnote poistenej veci, chce vám len pravdepodobne navýšiť poistné. Príkladom môže byť hypotéka, ku ktorej si ľudia dojednajú životné poistenie. Aby v prípade neočakávanej udalosti, neostalo splácanie hypotéky na ich rodine. Povedzme ak hodnota bytu je 50 000€, riziko nesplácania sa vykryje poistnou sumou 50 000€.

Neprekrýva sa nám poistné krytie v rôznych poisteniach?
Znalosť poistných podmienok neslúži len na to, aby sme vedeli proti akým rizikám sme poistení. Pomôže sa aj vyhnúť poisteniam, ktoré kryjú tú istú vec duplicitne. Napríklad niektoré riziká v havarijnom poistení je možné pripoistiť aj pri povinnom zmluvnom poistení (rozbitie čelného skla). Aj keď platíte prakticky to isté poistenie dvakrát, v prípade poistnej udalosti, bude poistné plnenie vyplatené iba z jedného poistenia.

Je dané poistenie pre nás ešte nutné?
Ak chceme ušetriť, nie je na škodu sa po čase zamyslieť, či jednotlivé druhy poistenia ešte potrebujeme. Nezanikol hlavný dôvod, pre ktorý sme ich uzatvárali? Povedzme, ak sme uzatvorili životné poistenie kvôli hypotéke a hypotéku sme už doplácali, zrušením poistenia ušetríme desiatky eur mesačne.